Loose-Info.com
Last Update 2008/05/18
TOP - Perl - 関数 - rmdir

ディレクトリを削除します。

戻り値1 = rmdir 値1

戻り値1
成功の場合は1、失敗は0
値1
削除するディレクトリ名

(例)
mkdir "test", 0755; mkdir "test/test_1", 0755; mkdir "test/test_2", 0755; opendir TESTDIR, "test" or die "error $!\n"; @a_dirs = readdir TESTDIR; closedir TESTDIR; print "@a_dirs\n"; print "\n"; rmdir "test/test_2" or die "error $!\n"; opendir TESTDIR, "test" or die "error $!\n"; @a_dirs = readdir TESTDIR; closedir TESTDIR; print "@a_dirs\n"; print "\n"; # 空のディレクトリではないので削除できない rmdir "test" or die "error $!\n";

実行結果
. .. test_1 test_2 . .. test_1 error Directory not empty