TOP - Perl - 関数 - rmdir

ディレクトリを削除します。

戻り値1 = rmdir 値1
戻り値1 : 成功の場合は1、失敗は0
値1   : 削除するディレクトリ名

(例)
mkdir "test", 0755;
mkdir "test/test_1", 0755;
mkdir "test/test_2", 0755;

opendir TESTDIR, "test" or die "error $!\n";
@a_dirs = readdir TESTDIR;
closedir TESTDIR;

print "@a_dirs\n";
print "\n";

rmdir "test/test_2" or die "error $!\n";

opendir TESTDIR, "test" or die "error $!\n";
@a_dirs = readdir TESTDIR;
closedir TESTDIR;

print "@a_dirs\n";
print "\n";

rmdir "test" or die "error $!\n";         # 空のディレクトリではないので削除できない
実行結果
. .. test_1 test_2

. .. test_1

error Directory not empty


Copyright(C) 2006-2018 CLAYPOT. All Rights Reserved.