TOP - Perl - 関数 - opendir

ディレクトリをオープンします。

opendir ディレクトリハンドル , 式1
ディレクトリハンドル : オープンするディレクトリと関連付けるディレクトリハンドル
式1                  : ディレクトリ名を指定する文字列、またはディレクトリ名を返す式

(例)
mkdir "test", 0755;
mkdir "test/test_1", 0755;
mkdir "test/test_2", 0755;

opendir TESTDIR, "test" or die "error $!\n";
@a_dirs = readdir TESTDIR;
closedir TESTDIR;

print "@a_dirs\n";
実行結果
. .. test_1 test_2


Copyright(C) 2006-2018 CLAYPOT. All Rights Reserved.