Loose-Info.com
Last Update 2007/01/16
TOP - CSS1(Cascading Style Sheets, level 1) - 色指定


(1) 16進表記

#rgb
#rrggbb

(例)
color: #fff color: #ffffff

(2) RGB表記

rgb(0〜255, 0〜255, 0〜255)
rgb(0〜100%, 0〜100%, 0〜100%)

(例)
color: rgb(255, 255, 255) color: rgb(100%, 100%, 100%)

(3) キーワードによる指定

色に割り当てられたキーワードを利用して指定します。

HTML標準で定義されているキーワード
black #000000  
navy #000080  
blue #0000ff  
green #008000  
teal #008080  
lime #00ff00  
aqua #00ffff  
maroon #800000  
purple #800080  
olive #808000  
gray #808080  
silver #c0c0c0  
red #ff0000  
fuchsia #ff00ff  
yellow #ffff00  
white #ffffff  

ブラウザで設定されている色とキーワード
darkblue #00008b  
mediumblue #0000cd  
darkgreen #006400  
darkcyan #008b8b  
deepskyblue #00bfff  
darkturquoise #00ced1  
mediumspringgreen #00fa9a  
springgreen #00ff7f  
cyan #00ffff  
midnightblue #191970  
dodgerblue #1e90ff  
lightseagreen #20b2aa  
forestgreen #228b22  
seagreen #2e8b57  
darkslategray #2f4f4f  
limegreen #32cd32  
mediumseagreen #3cb371  
turquoise #40e0d0  
royalblue #4169e1  
steelblue #4682b4  
darkslateblue #483d8b  
mediumturquoise #48d1cc  
indigo #4b0082  
darkolivegreen #556b2f  
cadetblue #5f9ea0  
cornflowerblue #6495ed  
mediumaquamarine #66cdaa  
dimgray #696969  
slateblue #6a5acd  
olivedrab #6b8e23  
slategray #708090  
lightslategray #778899  
mediumslateblue #7b68ee  
lawngreen #7cfc00  
chartreuse #7fff00  
aquamarine #7fffd4  
powderblue #80e0e6  
skyblue #87ceeb  
lightskyblue #87cefa  
blueviolet #8a2be2  
darkred #8b0000  
darkmagenta #8b008b  
saddlebrown #8b4513  
darkseagreen #8fbc8f  
lightgreen #90ee90  
mediumpurple #9370db  
darkviolet #9400d3  
palegreen #98fb98  
darkorchid #9932cc  
yellowgreen #9acd32  
sienna #a0522d  
brown #a52a2a  
darkgray #a9a9a9  
lightblue #add8e6  
greenyellow #adff2f  
paleturquoise #afeeee  
lightstreelblue #b0c4de  
firebrick #b22222  
darkgoldenrod #b8860b  
mediumorchid #ba55d3  
rosybrown #bc8f8f  
darkkhaki #bdb76b  
mediumvioletred #c71585  
indianred #cd5c5c  
peru #cd853f  
chocolate #d2691e  
tan #d2b48c  
lightgray #d3d3d3  
thistle #d8bfd8  
orchid #da70d6  
goldenrod #daa520  
palevioletred #db7093  
crimson #dc143c  
gainsboro #dcdcdc  
plum #dda0dd  
burlywood #deb887  
lightcyan #e0ffff  
lavender #e6e6fa  
darksalmon #e9967a  
violet #ee82ee  
palegoldenrod #eee8aa  
lightcoral #f08080  
khaki #f0e68c  
aliceblue #f0f8ff  
honeydew #f0fff0  
azure #f0ffff  
sandybrown #f4a460  
wheat #f5deb3  
beige #f5f5dc  
whitesmoke #f5f5f5  
mintcream #f5fffa  
ghostwhite #f8f8ff  
salmon #fa8072  
antiquewhite #faebd7  
linen #faf0e6  
lightgoldenrodyellow #fafad2  
oldlace #fdf5e6  
magenta #ff00ff  
deeppink #ff1493  
orangered #ff4500  
tomato #ff6347  
hotpink #ff69b4  
coral #ff7f50  
darkorange #ff8c00  
lightsalmon #ffa07a  
orange #ffa500  
lightpink #ffb6c1  
pink #ffc0cb  
gold #ffd700  
peachpuff #ffdab9  
navajowhite #ffdead  
moccasin #ffe4b5  
bisque #ffe4c4  
mistyrose #ffe4e1  
blanchedalmond #ffebcd  
papayawhip #ffefd5  
lavenderblush #fff0f5  
seashell #fff5ee  
cornsilk #fff8dc  
lemonchiffon #fffacd  
floralwhite #fffaf0  
snow #fffafa  
lightyellow #ffffe0  
ivory #fffff0